கூட்டாதன முகாமைத்துவ அதிகாரசபையில் உதவிப் பொது முகாமையாளர் (மனிதவளங்கள்/நிர்வாகம்) H M I-I “முகாமைத்துவம்” 01 க்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

Posted on : 2021-02-15
Posted by : Selvathi

Share :

நகர அபிவிருத்தி, கரையோர பாதுகாப்பு, கழிவுப்பொருள் அகற்றல், மற்றும் சமூக தூய்மைப்படுத்தல் இராஜாங்க அமைச்சு

நகர அபிவிருத்தி, கரையோர பாதுகாப்பு, கழிவுப்பொருள் அகற்றல், மற்றும் சமூக தூய்மைப்படுத்தல் இராஜாங்க அமைச்சில் கூட்டாதன முகாமைத்துவ அதிகாரசபையில் கூட்டாதன முகாமைத்துவ அதிகாரசபையில் உதவிப் பொது முகாமையாளர் (மனிதவளங்கள்/நிர்வாகம்) H M I-I “முகாமைத்துவம்” 01 க்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

CLOSING DATE - 01.03.2021

விளம்பரம்Download
விண்ணப்பப்படிவம்Download
விளம்பரப்பலகைDownload

Share :

சிறப்புக் கட்டுரை

கொரோனா வைரஸ் தவிர்ப்பதில் முகக் கவசத்தின் பங்கு

தொழிற் கல்வி

போட்டிப் பரீட்சை

அரச மொழிபெயர்ப்பாளர் சேவையின் வகுப்பு 1 இல் உள்ள உத்தியோகத்தர்களுக்கான வினைத்திறன்காண் தடைப்பரீட்சை - 2015(2020)

வடக்கு மாகாண பாடசாலைப் பணியாளர், பாடசாலைக் காவலாளி சேவையில் தரம் III, தரம் II மற்றும் தரம் I இல் உள்ளவர்களுக்கான வினைத்திறமைகாண் தடைப்பரீட்சை – 2015 (II) 2020

வர்த்தமானி

CV FORMATS

ஏனையவை

விளையாட்டுப் பாடசாலைகளுக்கு மாணவ மாணவியரை உள்ளீர்ப்பு செய்தல் 2021 - கல்வி அமைச்சினால் விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

விளையாட்டுகளில் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த திறமைகளை / திறன்களைக் கொண்டவர்களுக்கான பல்கலைக்கழக விஷேட அனுமதி - 2019/2020

குறும்படம் மற்றும் சுவரொட்டிப் போட்டி - 2020 / வடமாகாணக் கல்வி பண்பாட்டலுவல்கள் விளையாட்டுத்துறை மற்றும் இளைஞர் விவகார அமைச்சு